Fra 1.oktober tilbydes influenzavaccination.
Gratis for alle over 65 år samt førtidspensionister og folk med visse kroniske sygdomme